0316-240766
Vacatures & Solliciteren
Verhoging ABU loongebouw en wettelijk minimumloon
10 oktober 2017

De cao-partijen hebben een loonsverhoging van 1,65% voor het ABU-loongebouw afgesproken (kolom I functiegroepen 4 t/m 6 en kolommen II en III). Deze verhoging gaat in per 3 juli 2017. De overeengekomen loonsverhoging geldt niet voor uitzendkrachten die worden beloond op basis van de inlenersbeloning of op WML (zie *).

De loonsverhogingssystematiek is, zoals gebruikelijk, als volgt:

1.    De salarisbedragen uit het ABU-loongebouw die deel uitmaken van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 (artikel 28 lid 2) worden per 3 juli 2017 verhoogd met 1,65%. De verhoging van 1,65% is niet toegepast op de functiegroepen 1 t/m 3 in de Allocatiegroep (kolom I). Daarop is de verhoging van de WML-bedragen door het ministerie van SZW toegepast.

2.    De feitelijke bruto-uurlonen van uitzendkrachten worden per 3 juli 2017 verhoogd met 1,65%. Deze verhoging betreft alle uitzendkrachten die op 3 juli 2017 een lopende uitzendovereenkomst hebben met hun uitzendonderneming, behalve: a.  de uitzendkrachten op wie op 3 juli 2017 krachtens de cao de inlenersbeloning wordt toegepast; b.  de uitzendkrachten die op 3 juli 2017 een brutobeloning genieten conform de Kolom I functiegroep 1 t/m 3 van de ABU-beloning.

De loonsverhoging leidt tot de volgende nieuwe salaristabel ABU-beloning per 3 juli 2017: Salaristabel ABU-beloning in euro’s per 3 juli 2017 (functiegroepen 1 t/m 3 in kolom I per 1 juli 2017).

Salaristabel ABU

*De verhoging van het WML wordt twee keer per jaar – per 1 januari en per 1 juli – door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepaald. De WML-verhoging heeft ook consequenties voor de functiegroepen 1 t/m 3 van Kolom I en deze is per 1 juli 2017 € 9,04.