0316-240766
Vacatures & Solliciteren

Kennismigranten buiten EU

Binnen de Europese Unie zijn er veel werkgevers op zoek naar specifieke kennis die in eigen land niet direct voorhanden is. Voor dit vraagstuk kan het inzetten van een kennismigrant dienen als oplossing.

Een kennismigrant is een persoon van buiten de EU (exclusief Roemenië en Bulgarije, maar inclusief Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland) die door een bedrijf naar Nederland wordt gehaald om arbeid te verrichten. Aangezien dit een zeer specifiek proces betreft vol met fiscale en juridische valkuilen, is expertise van groot belang.

Als Erkend Referent bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is Cervo Group in staat de kennismigrant digitaal aan te melden en wordt de procedure versneld afgehandeld. Niet alleen neemt Cervo Group de procedure over bij de IND, ook regelen wij de administratie en het werkgeverschap. Zodoende kunt u hooggekwalificeerde medewerkers van buiten de landgrenzen aantrekken en bent u in staat de benodigde medewerker snel, efficiënt en zorgeloos in te zetten.

Samenwerking met Deloitte inzake IND-procedures

Cervo Group heeft een nauwe samenwerking met Deloitte voor de afhandeling van de migratietrajecten en het verkrijgen van de status kennismigrant. Deloitte zal direct met de medewerker schakelen om de procedure zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Payroll vaste-uren

Kennismigranten krijgen vanwege de inkomenseis altijd verloning door middel van Payroll vaste-uren. Hierbij biedt Cervo Group de payrollmedewerker een arbeidsovereenkomst aan met daarin opgenomen een vooraf vastgesteld aantal uren per week (vaste-uren). Wij betalen de met de payrollmedewerker overeengekomen vaste-uren  per maand aan de payrollmedewerker uit en factureren deze aan de opdrachtgever. De opdrachtgever is het opdrachtgeverstarief verschuldigd over alle met de payrollmedewerker overeengekomen vaste-uren. Dit betekent niet alleen de gewerkte uren, maar ook de uren waarin de payrollmedewerker geen werkzaamheden heeft verricht als gevolg van ziekte, vakantie, ADV (indien van toepassing), kort verzuim, buitengewoon verlof en feestdagen.

De voordelen van Payroll vaste-uren zijn:

  • Cervo Group regelt de verloning, inclusief de reservering van vakantiegeld.
  • Cervo Group begeleidt de payrollmedewerker bij ziekteverzuim.
  • Iedere vier weken wordt hetzelfde aantal uren gefactureerd en de payrollmedewerker ontvangt elke vier weken het afgesproken salaris, ook bij verlof en ziekte.
  • Payroll Vaste-uren kent een lagere omrekenfactor dan andere payroll oplossingen, omdat ziekte en verlof voor uw rekening komen.