0316-240766
Vacatures & Solliciteren

Freelancing

Posted on: augustus 13th, 2017 by wesley

Recruitment & Selection

Posted on: augustus 13th, 2017 by wesley

Payroll Service

Posted on: augustus 13th, 2017 by wesley

English description…

Temporary work

Posted on: augustus 13th, 2017 by wesley

Secondment

Posted on: augustus 13th, 2017 by wesley

Knowledge migrants

Posted on: augustus 13th, 2017 by wesley

Arbeidsmigranten binnen EU

Posted on: april 28th, 2017 by wesley

Cervo Group is onder andere gespecialiseerd in het uitzenden van arbeidsmigranten. Naast het vinden van geschikte kandidaten voor uw bedrijf, zorgen wij er ook voor dat de volgende zaken geregeld worden: een periodieke salarisverwerking, het arbeidsongeschiktheidsrisico, vervanging tijdens afwezigheid en updates over de fiscale- en arbeidsrechtelijke wetgeving.

Uitzendwerk

Uitzendwerk betekent het ter beschikking stellen van een uitzendkracht aan een opdrachtgever op basis van een uitzendovereenkomst. De uitzendovereenkomst is gedurende de eerste 78 weken (Fase A) van toepassing en brengt de duur van de werkzaamheden in lijn met de duur van het dienstverband. Wanneer alle werkzaamheden zijn verricht, eindigt het dienstverband tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht.

Met bovenstaande diensten bieden wij u zekerheid rondom het inlenen van personeel. De medewerkers die ter beschikking zijn gesteld voor uw bedrijf worden op deze manier tijdig en correct betaald. Ook worden loonheffingen, premies en werknemersverzekeringen netjes afgedragen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat buitenlandse collega’s in fatsoenlijke huisvesting worden onderbracht en zijn voorzien van een geschikte ziektekostenverzekeringen bij Zorg & Zekerheid.

Onze diensten maken wij aan u inzichtelijk  door het periodiek verstrekken van een verklaring betalingsgedrag van de belastingdienst (WKA), het voeren van de NEN 4400-1 en een ABU & SNF certificering. Uiteraard beschikken wij ook over een G-rekening.

Cervo Group beschikt over een gevarieerde groep nationale en internationale medewerkers die werkzaam zijn in diverse disciplines en branches op basis van een uitzendovereenkomst.

Heeft u interesse om de mogelijkheden voor uw bedrijf te bekijken, of staat u open voor vrijblijvend advies op uw personeelsbeleid? Neem dan contact met ons op om te zien of wij meerwaarde voor u kunnen creëren.

Detacheren

Een gedetacheerde arbeidskracht wordt ter beschikking gesteld aan een opdrachtgever op basis van een detacheringsovereenkomst. Een detacheringsovereenkomst (Fase B & Fase C) is een arbeidsrelatie tussen een detacheringsbureau en een arbeidskracht. Deze staat los  van de duur van de opdracht. De arbeidskracht is na verloop van de werkzaamheden nog steeds in dienst van het detacheringsbureau.

Het voordeel van detacheren is dat een detacheringsbureau medewerkers langer aan zich kan binden. Deze medewerkers beschikken over specifieke competenties, werkervaring, arbeidsmentaliteit en kwalificaties.

Gedetacheerde arbeidskrachten hebben behoefte aan flexibiliteit en vrijheid. Zij kunnen bijvoorbeeld besluiten om een opdracht niet aan te nemen. Redenen hiervoor kunnen zijn dat ze de opdracht niet zien zitten, of gebrek aan tijd en middelen. Een voordeel van deze vrijheid is dat wanneer zij een opdracht aannemen, de juiste motivatie en arbeidsmentaliteit aanwezig is.

Wanneer u op zoek bent naar personeel met specifieke competenties en vaardigheden dan bent u bij Cervo Group aan het juiste adres. Wij beschikken over een ruim personeelsbestand waaruit wij passende kandidaten kunnen voorstellen voor uw opdracht of bedrijf. Alle personeel gerelateerde zaken worden periodiek voor u geregeld. Denk hierbij aan de volledige salarisverwerking, het arbeidsongeschiktheidsrisico, vervanging tijdens afwezigheid en updates over de fiscale- en arbeidsrechtelijke wetgeving.

Met bovenstaande diensten bieden wij u zekerheid rondom het detacheren van personeel.  De medewerkers die ter beschikking zijn gesteld voor uw bedrijf worden op deze manier tijdig en correct betaald. Ook worden loonheffingen, premies en werknemersverzekeringen netjes afgedragen. Wij zijn daarnaast NEN 4400-1, ABU & SNF gecertificeerd en verstrekken u periodiek een verklaring betalingsgedrag van de belastingdienst. Uiteraard beschikken wij ook over een G-rekening.

Cervo Group heeft een gevarieerde groep nationale en internationale medewerkers die werkzaam zijn in diverse disciplines en branches op basis van een detacheringsovereenkomst.

Wilt u meer informatie omtrent detacheringsmogelijkheden voor uw bedrijf? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Werving & selectie

Werving & Selectie: Wie zoekt u specifiek en waar moet u zoeken?

Cervo Group kan de volledige werving & selectie van medewerkers uit handen nemen. Volgens vooraf vastgelegde profielen selecteren wij de kandidaten middels een screening op harde en zachte eisen. De beste kandidaten worden aan u voorgesteld voor een definitief akkoord.

Allereerst bepalen wij samen met u in een intakegesprek over de vacature wat voor uw situatie de beste optie is. Dit kan directe of uitgestelde werving & selectie zijn. Vervolgens bekijken we met u het profiel van de werknemer waar u naar op zoek bent. Daarbij kijken wij ook naar de cultuur binnen uw bedrijf, om zo tot een perfecte match te komen. Voor de bemiddeling betaalt u één vast bedrag achteraf op basis van ‘no cure, no pay’. U weet dus steeds waar u aan toe bent.

Begeleiding en planning van personeel

Cervo Group kan naast het werkgeverschap en werving & selectie, de begeleiding en planning van flexwerkers en uw vaste productie- of logistieke ploeg inplannen. Wij nemen de verantwoordelijkheid van u over en adviseren graag over een efficiëntere inzet van uw vaste ploeg waardoor de productiviteit wordt verhoogd.

Cervo Group stelt op basis van uw vacatureprofiel een flexpool samen. Hierbij stemmen we de vaardigheden, ervaring en beschikbaarheid van onze flexwerkers af op uw wensen. De juiste medewerkers zijn op het gewenste moment gegarandeerd beschikbaar. Hiermee voorkomt u onnodig productiviteitsverlies.

Payroll services

Posted on: april 28th, 2017 by wesley

Payroll is het onderbrengen van uw juridisch werkgeverschap bij een payrollorganisatie.

Wanneer u kiest voor het onderbrengen van uw juridisch werkgeverschap bij Cervo Group, betekent dit dat wij direct alle arbeidsrechtelijke risico’s van u overnemen. Dit houdt in dat administratieve handelingen zoals het verzorgen van arbeidsovereenkomsten, loondoorbetalingen en verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid, jaaropgaven, ontslagprocedures, salarisadministratie en de verwerking van CAO- en wetswijzigingen door ons worden overgenomen.

Als opdrachtgever blijft u de belangrijkste kerntaken zelf bepalen. Hierbij kunt u denken aan het werven- en selecteren van nieuwe medewerkers, de hoogte van het bruto salaris, het voeren van de functionerings- en beoordelingsgesprekken en overige zaken die voor het interne beleid van uw organisatie en medewerkers van belang zijn.

Voordelen?

 • U weet vooraf wat de personele kosten voor uw organisatie zullen zijn, zodat u daar rekening mee kunt houden in uw berekeningen.
 • U betaalt een vast tarief en ontvangt periodiek één factuur. Zo heeft u een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten.
 • Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, de Belastingdienst, diverse pensioen- en aanverwante verzekeringen, de Arbo-dienst, de verzuimverzekering en accountants (met betrekking tot salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer.
 • Uw financiële administratie wordt hierdoor minder en veel inzichtelijker. Hierdoor kunt u direct een aanzienlijke kostenbesparing realiseren.
 • Voor uw medewerkers verandert er feitelijk niet veel, behalve dat zij kunnen terugvallen op een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie.

Cervo Group biedt payroll aan op 2 verschillende manieren, namelijk Payroll variabel uren en Payroll vaste uren.

Payroll “variabele uren”

Bij werkgeverschap variabele uren biedt Cervo Group de medewerker een uitzendovereenkomst zonder ‘uitzendbeding’ aan. Dit betekent dat het einde van de opdracht niet automatisch het einde van de overeenkomst tussen de payrollmedewerker en Cervo Group is. Wij betalen de met de payrollmedewerker overeengekomen uren wekelijks uit. U bent het opdrachtgeverstarief alleen verschuldigd over de gewerkte uren en over kort verzuim- en buitengewoon verlofuren. Als de medewerker als gevolg van een algemeen erkende feestdag, vakantie, ziekte of (langdurige) arbeidsongeschiktheid niet heeft kunnen werken, dan bent u over deze niet gewerkte uren het opdrachtgeverstarief niet verschuldigd.

De voordelen van werkgeverschap variabele uren:

 • Het flexibel inzetten van de medewerker. Heeft u de ene week meer werk dan de andere? Wij adviseren u graag welke afspraken u daarover kunt maken met de medewerker.
 • Cervo Group draagt het ziekterisico. Wij begeleiden de medewerker bij ziekteverzuim en dragen zorg voor de betaling van de zieke medewerker.
 • Cervo Group regelt de verloning. De medewerker declareert wekelijks digitaal de uren.
 • U betaalt alleen de daadwerkelijk gewerkte uren en ontvangt geen facturen voor vakantie- of ziektedagen die in rekening zijn gebracht van de werknemer.

 Payroll “vaste uren”

Bij werkgeverschap vaste uren biedt Cervo Group de medewerker een arbeidsovereenkomst aan met daarin opgenomen een vooraf vastgesteld aantal uren per week (vaste uren). Wij betalen de met de medewerker overeengekomen uren eens per vier weken uit en factureren deze aan u. U bent het opdrachtgeverstarief verschuldigd over alle overeengekomen uren met de medewerker. Dit betekent niet alleen de gewerkte uren, maar ook de uren dat de payrollmedewerker geen werkzaamheden heeft verricht als gevolg van ziekte, vakantie, ADV (indien van toepassing), kort verzuim, buitengewoon verlof en feestdagen.

De voordelen van werkgeverschap vaste uren:

 • Cervo Group regelt de verloning, inclusief de reservering van vakantiegeld.
 • Cervo Group begeleidt de medewerker bij ziekteverzuim.
 • U krijgt elke vier weken hetzelfde aantal uren gefactureerd en de medewerker ontvangt elke vier weken het afgesproken salaris, ook bij verlof en ziekte. In dit opzicht is er geen verschil met uw eigen medewerkers. Medewerkers ervaren dat als positief en voelen daardoor binding met uw organisatie.
 • Werkgeverschap vaste uren kent een lagere omrekenfactor dan andere payroll oplossingen, omdat ziekte en verlof voor uw rekening komen.

Kennismigranten buiten EU

Posted on: april 28th, 2017 by wesley

Binnen de Europese Unie zijn er veel werkgevers op zoek naar specifieke kennis die in eigen land niet direct voorhanden is. Voor dit vraagstuk kan het inzetten van een kennismigrant dienen als oplossing.

Een kennismigrant is een persoon van buiten de EU (exclusief Roemenië en Bulgarije, maar inclusief Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland) die door een bedrijf naar Nederland wordt gehaald om arbeid te verrichten. Aangezien dit een zeer specifiek proces betreft vol met fiscale en juridische valkuilen, is expertise van groot belang.

Als Erkend Referent bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is Cervo Group in staat de kennismigrant digitaal aan te melden en wordt de procedure versneld afgehandeld. Niet alleen neemt Cervo Group de procedure over bij de IND, ook regelen wij de administratie en het werkgeverschap. Zodoende kunt u hooggekwalificeerde medewerkers van buiten de landgrenzen aantrekken en bent u in staat de benodigde medewerker snel, efficiënt en zorgeloos in te zetten.

Samenwerking met Deloitte inzake IND-procedures

Cervo Group heeft een nauwe samenwerking met Deloitte voor de afhandeling van de migratietrajecten en het verkrijgen van de status kennismigrant. Deloitte zal direct met de medewerker schakelen om de procedure zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Payroll vaste-uren

Kennismigranten krijgen vanwege de inkomenseis altijd verloning door middel van Payroll vaste-uren. Hierbij biedt Cervo Group de payrollmedewerker een arbeidsovereenkomst aan met daarin opgenomen een vooraf vastgesteld aantal uren per week (vaste-uren). Wij betalen de met de payrollmedewerker overeengekomen vaste-uren  per maand aan de payrollmedewerker uit en factureren deze aan de opdrachtgever. De opdrachtgever is het opdrachtgeverstarief verschuldigd over alle met de payrollmedewerker overeengekomen vaste-uren. Dit betekent niet alleen de gewerkte uren, maar ook de uren waarin de payrollmedewerker geen werkzaamheden heeft verricht als gevolg van ziekte, vakantie, ADV (indien van toepassing), kort verzuim, buitengewoon verlof en feestdagen.

De voordelen van Payroll vaste-uren zijn:

 • Cervo Group regelt de verloning, inclusief de reservering van vakantiegeld.
 • Cervo Group begeleidt de payrollmedewerker bij ziekteverzuim.
 • Iedere vier weken wordt hetzelfde aantal uren gefactureerd en de payrollmedewerker ontvangt elke vier weken het afgesproken salaris, ook bij verlof en ziekte.
 • Payroll Vaste-uren kent een lagere omrekenfactor dan andere payroll oplossingen, omdat ziekte en verlof voor uw rekening komen.

Werving & Selectie

Posted on: april 28th, 2017 by wesley

Werving & Selectie: Wie zoekt u specifiek en waar moet u zoeken?

Cervo Group kan de volledige werving & selectie van medewerkers uit handen nemen. Volgens vooraf vastgelegde profielen selecteren wij de kandidaten middels een screening op harde en zachte eisen. De beste kandidaten worden aan u voorgesteld voor een definitief akkoord.

Allereerst bepalen wij samen met u in een intakegesprek over de vacature wat voor uw situatie de beste optie is. Dit kan directe of uitgestelde werving & selectie zijn. Vervolgens bekijken we met u het profiel van de werknemer waar u naar op zoek bent. Daarbij kijken wij ook naar de cultuur binnen uw bedrijf, om zo tot een perfecte match te komen. Voor de bemiddeling betaalt u één vast bedrag achteraf op basis van ‘no cure, no pay’. U weet dus steeds waar u aan toe bent.

Begeleiding en planning van personeel

Cervo Group kan naast het werkgeverschap en werving & selectie, de begeleiding en planning van flexwerkers en uw vaste productie- of logistieke ploeg inplannen. Wij nemen de verantwoordelijkheid van u over en adviseren graag over een efficiëntere inzet van uw vaste ploeg waardoor de productiviteit wordt verhoogd.

Cervo Group stelt op basis van uw vacatureprofiel een flexpool samen. Hierbij stemmen we de vaardigheden, ervaring en beschikbaarheid van onze flexwerkers af op uw wensen. De juiste medewerkers zijn op het gewenste moment gegarandeerd beschikbaar. Hiermee voorkomt u onnodig productiviteitsverlies.