Proudly taking care of

Payroll
Services

Bent u een ondernemer die zich vooral wilt richten op het ondernemen? Of wilt u zich geen zorgen maken over de kosten van een zieke medewerker bij arbeidsongeschiktheid. Cervo Payroll ontzorgt iedere onderneming die zelf geen HR-afdeling heeft of wil hebben. Cervo is in staat de volledige HR taken van het midden en kleinbedrijf op zich te nemen en neemt bovendien het ziekte risico uit uw handen.

Wanneer u kiest voor het onderbrengen van uw geworven medewerkers bij Cervo Group, betekent dit dat wij direct alle arbeidsrechtelijke risico’s van u overnemen. Dit houdt in dat administratieve handelingen zoals het verzorgen van arbeidsovereenkomsten, loondoorbetalingen en verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid, jaaropgaven, ontslagprocedures, salarisadministratie en de verwerking van CAO- en wetswijzigingen door ons worden overgenomen.

Als opdrachtgever blijft u de belangrijkste kerntaken zelf bepalen. Hierbij kunt u denken aan het werven- en selecteren van nieuwe medewerkers, de hoogte van het brutosalaris, het voeren van de functionerings- en beoordelingsgesprekken en overige zaken die voor het interne beleid van uw organisatie en medewerkers van belang zijn.

Externe HR

 • U weet vooraf wat de personele kosten voor uw organisatie zullen zijn, zodat u daar rekening mee kunt houden in uw berekeningen.
 • U betaalt een vast tarief en ontvangt periodiek één factuur. Zo heeft u een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten.
 • Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, de Belastingdienst, diverse pensioen- en aanverwante verzekeringen, de Arbo-dienst, de verzuimverzekering en accountants (met betrekking tot salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer.
 • Uw financiële administratie wordt hierdoor minder en veel inzichtelijker. Hierdoor kunt u direct een aanzienlijke kostenbesparing realiseren.
 • Voor uw medewerkers verandert er feitelijk niet veel, behalve dat zij kunnen terugvallen op een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie.

Payroll “Gewerkte uren”

 • Het flexibel inzetten van de medewerker. Heeft u de ene week meer werk dan de andere? Wij adviseren u graag welke afspraken u daarover kunt maken met de medewerker.
 • Cervo Group draagt het ziekterisico. Wij begeleiden de medewerker bij ziekteverzuim en dragen zorg voor de betaling van de zieke medewerker.
 • Cervo Group regelt de verloning. De medewerker declareert wekelijks digitaal de uren.
 • U betaalt alleen de daadwerkelijk gewerkte uren en ontvangt geen facturen voor vakantie- of ziektedagen die in rekening zijn gebracht van de werknemer.

Bij werkgeverschap gewerkte uren biedt Cervo Group de medewerker een overeenkomst aan. Wij betalen de met de payrollmedewerker overeengekomen uren wekelijks of 4-wekelijks uit. U bent het opdrachtgeverstarief alleen verschuldigd over de gewerkte uren. Als de medewerker als gevolg van een algemeen erkende feestdag, vakantie, ziekte of (langdurige) arbeidsongeschiktheid niet heeft kunnen werken, dan bent u over deze niet gewerkte uren het opdrachtgeverstarief niet verschuldigd.

Bij werkgeverschap vast loon biedt Cervo Group de medewerker een arbeidsovereenkomst aan met daarin opgenomen een vooraf vastgesteld aantal uren per periode (week, 4-weken, maand enz.). Wij betalen de met de medewerker overeengekomen uren eens per verloningsperiode uit en factureren deze aan u. U bent het opdrachtgeverstarief verschuldigd over alle overeengekomen uren met de medewerker. Dit betekent niet alleen de gewerkte uren, maar ook de uren dat de payrollmedewerker geen werkzaamheden heeft verricht als gevolg van ziekte, vakantie, ADV (indien van toepassing), kort verzuim, buitengewoon verlof en feestdagen.

Payroll “Vast loon”

 • Cervo Group regelt de verloning, inclusief de reservering van vakantiegeld.
 • Cervo Group begeleidt de medewerker bij ziekteverzuim.
 • U krijgt elke vier weken hetzelfde aantal uren gefactureerd en de medewerker ontvangt elke vier weken het afgesproken salaris, ook bij verlof en ziekte. In dit opzicht is er geen verschil met uw eigen medewerkers. Medewerkers ervaren dat als positief en voelen daardoor binding met uw organisatie.
 • Werkgeverschap vast loon kent een lagere omrekenfactor dan andere payroll oplossingen, omdat ziekte en verlof voor uw rekening komen.